Akty prawne, na podstawie których pracujemy (aktualne teksty ujednolicone):

czytaj  Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388)

czytaj  Ustawa – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

czytaj  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741)

czytaj  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 147)

czytaj  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r (Dz.U. 2001 Nr 71 poz.733)

czytaj  Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej ach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1922)

czytaj  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r  (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)