Zapewniamy rzetelną i profesjonalną informację. Nasze doradztwo dotyczy głównie funkcjonowania nieruchomości, zarządzania, administrowania, obrotu, najmu, planowania, finansowania oraz wyceny.

Szczególnie polecamy darmowe doradztwo w zakresie procedury powołania wspólnot mieszkaniowych we spółdzielniach mieszkaniowych.    

porady nieruchomościowe:

  • Określenie, proponowanie strategii zachowawczej czy rozwojowej dla danej nieruchomości.
  • Analiza opłacalności – ma  na celu wskazanie inwestorowi czy proponowany projekt jest opłacalny, czy nie. Zawiera studium możliwości   rynkowych, zestaw prognoz finansowych;
  • Analiza rynkowa– odpowiada na jaki poziom przychodów może liczyć potencjalny inwestor w celu określenia stopy zwrotu zaangażowanego kapitału;
  • Analiza lokalizacji– opracowanie które umożliwia ocenę właściwości obiektu /działki, by sprawdzić czy jest odpowiednia do wybranego celu z uwzględnieniem planu zagospodarowania przestrzennego, warunki geologiczne, dojazd i znaczenie dla danego terenu;
  • Analiza możliwości lokalizacyjnych– opracowanie mające na celu porównania dostępnych lokalizacji do wykorzystania na określony cel: np. motel , hotel czy sala weselna;
  • Przegląd kierownictwa – dotyczy oceny firmy zarządczej, zarządcy dotychczasowego zarządzającej aktywami odpowiedzialnej za daną nieruchomość;
  • Analiza kosztów /zysków – ocena korzyści związanych z konkretną decyzją o nieruchomościach. Obejmuje zazwyczaj ocenę korzyści płynących z różnicy oczekiwań kosztów i zysków w wyniku podjętej decyzji;
  • Analiza portfela– pozwala na opracowanie kryteriów doboru nieruchomości , negocjowanie zakupów. Stosuje się wyszukane techniki rachunku opłacalności przedsięwzięcia wraz analizą wrażliwości.

>>Cena usługi uzależniona jest od zakresu opracowania <<