SPÓŁDZIELCO ODŁĄCZ SIĘ OD SPÓŁDZIELNI – POMOŻEMY CI W TYM!

Cel zmiany:

 • poprawa funkcjonowania nieruchomości;
 • poprawa jakości życia mieszkańców;

Dlaczego tak jest?

 • ponieważ we wspólnocie mieszkaniowej każdy właściciel ma możliwość decydowania w ważnych sprawach całej nieruchomości;
 • od decyzji właścicieli lokali zależy jakie remonty będą wykonywane w ich budynku i jakie opłaty będą wnosić na ten cel;
 • to właściciele lokali zadecydują jaka firma będzie wykonywała usługi zarządzania w ich nieruchomości i za ile;
 • rozliczenia we wspólnocie są czytelne i zamykają się w obrębie jednej nieruchomości;
 • dostęp do informacji i dokumentów ma każdy właściciel;
 • możliwość współdecydowania i współodpowiedzialności we wspólnocie wyzwala integrację i aktywność mieszkańców.

Informacja dla właścicieli lokali:

W sytuacji kiedy ponad 50% udziałów w naszym budynku należy do właścicieli indywidualnych mamy możliwość zmienić dotychczasowy sposób zarządzania. Możemy zacząć stosować przepisy ustawy o własności lokali czyli utworzyć wspólnotę mieszkaniową.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE  PORADY PRAWNE NA TEMAT ODŁĄCZENIA SIĘ OD SPÓŁDZIELNI. UDZIELAMY RÓWNIEŻ POMOCY PRZY SPORZĄDZANIU ODPOWIEDNICH WNIOSKÓW I DOKUMENTÓW.

Przepisy prawne:
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 (tj. Dz.u.203 r Nr. 119 poz. 1119 ze zm.
 • Ustawa prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. ( Dz.U.2003 r Nr 188 poz. 1848 ze zm.)
 • Ustawa o własności lokali (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz . 903 ze zm.