Mamy przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie profesjonalnego zarządzania nieruchomością wspólną we Wspólnocie Mieszkaniowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, etykę i standardy zawodowe.

Nie boimy się trudnych spraw –  regulujemy skomplikowane stany prawne nieruchomości, regularnie podwyższając ich wartość oraz komfort właścicieli. Przejęliśmy zarządzanie w nieruchomościach należących do Spółdzielni Mieszkaniowych, przeprowadzając wszystkie niezbędne procedury aby budynek ”spółdzielczy” miał możliwość zmienić sposób zarządu nieruchomością wspólną wg ustawy o własności lokali czyli mówiąc prościej – stać się Wspólnotą Mieszkaniową, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia właścicieli poszczególnych lokali (o zaletach przeczytasz tutaj).

Kierujemy się zasadą ochrony interesu właścicieli, na rzecz których wykonujemy czynności zarządzania i administracji. Działamy na  podstawie umowy o administrowanie zawartej z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej wybranym w trybie art. 20 ustawy   o własności lokali. Wszystkie czynności, jakie zostaną nam zlecone w umowie o administrowanie są wykonywane ze szczególną starannością a rozliczenia kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości, mediów i funduszu remontowego są jasne, czytelne    i dostępne dla wszystkich właścicieli. 

>> ZAPYTAJ O CENĘ ADMINISTROWANIA DLA TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI <<

 W ramach naszych usług oferujemy:

/  Pomoc Zarządowi Wspólnoty w przejęciu dokumentacji nieruchomości od dotychczasowego zarządcy na podstawie ”protokołu przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej” /  Pomoc Zarządowi Wspólnoty w organizacji zebrań wspólnoty poprzez zapewnienie lokalu i przygotowanie uchwał i zawiadomień  /  Ustalenie i regulacja stanu prawnego  /  Prowadzenie pełnych rozliczeń  z kontrahentami i właścicielami poprzez rachunek bankowy  /  Opiniowanie i negocjacje umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty  /  Zapewnienie bieżącej nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej  /  Wyszukiwanie usługodawców  /  Negocjowanie warunków umów  /  Kontrola ich wykonania w zakresie dostawy mediów, wywozu nieczystości stałych, utrzymania porządku w granicach nieruchomości, konserwacji, usuwaniu awarii, wykonywania remontów, wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych rocznych i 5 letnich /  Wykonywanie analiz finansowych  / Wykonywanie planów rzeczowo – kosztowych  /  Informowanie Zarządu Wspólnoty o możliwościach zmniejszenia kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości i zwiększenia przychodów  /  Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej wspólnoty  /  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty  /  Pobieranie i rozliczanie zaliczek właścicieli za media dostarczane do lokali właścicieli /  Prowadzenie ewidencji zużycia mediów, czynny udział w okresowych odczytach ciepłomierzy, wodomierzy  Przygotowujemy dla Wspólnoty regulaminy porządku domowego, rozliczenia mediów i inne dokumenty wewnętrzne  /  Ubezpieczenie nieruchomości  /.

 .